preloder image
ชุดเครื่องรีดท่อ รีดกล่อง
ชุดเครื่องรีดท่อ รีดกล่อง
ชุดเครื่องรีดท่อ รีดกล่อง

ชุดเครื่องรีดท่อ รีดกล่อง

ขายครบชุด ในราคา  8,000,000 บาท  เครื่องสภาพ 90  เปอร์เซ็นต์  ประกอบด้วยเครื่องรีดท่อ เครื่องสลิตเตอร์  เครื่องรีดบาง

...สนใจติตต่อพูดคุย (คุณเอก) เบอร์โทร  0917916886เข้าชม 1,472 ครั้ง