preloder image
โต๊ะวางของ ไม่ยางประสาน
โต๊ะวางของ ไม่ยางประสาน
โต๊ะวางของ ไม่ยางประสาน

โต๊ะวางของ ไม่ยางประสาน

ฐานวางของด้านบน เป็นแกรงเหล็ก ฐานชั้นสองเป็นไม้อัดยางประสาน ตัวขาโต๊ะทำจากเหล็ก ตะบิเวณด้าน ซ้ายขวา และด้านหลังโต๊ะ เชื่อมติดกับตะแกรงเหล็ก 46.5x56x46

เข้าชม 619 ครั้ง